CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CICLE LOE
DURADA: 2000 hores. (2 cursos acadèmics)
FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i electrònica

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal•lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL

Realitzar instal·lacions elèctriques d’habitatges.
Supervisar, controlar i mantenir instal·lacions en edificis d’habitatges.
Utilitzar i elaborar la documentació tècnica i administrativa d’instal·lacions elèctriques d’habitatges.
Realitzar instal·lacions elèctriques en edificis d’oficines comercials i/o industrials.
Supervisar, controlar i mantenir instal·lacions en edificis d’oficines comercials i/o industrials.
Utilitzar i elaborar la documentació tècnica i administrativa en instal·lacions
d’oficines comercials i/o industrials.
Muntar i mantenir instal·lacions d’automatismes en l’entorn d’habitatges i petita indústria.
Muntar i mantenir xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.
Muntar i mantenir xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.
Muntar i mantenir màquines elèctriques.
Muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via cable).
Muntar i mantenir instal·lacions d’accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i videoporteria).
Muntar instal·lacions solars fotovoltaiques.
Mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques.

PLA D’ESTUDIS

Mòdul professional Mínim d’hores
Automatismes industrial 231 hores
Instal·lacions elèctriques interiors 264 hores
Instal·lacions de distribució 132 hores
Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis 132 hores
Instal·lacions domòtiques 132 hores
Instal·lacions solars fotovoltaiques 66 hores
Màquines elèctriques 99 hores
Instal·lacions elèctriques especials 132 hores
Electrònica 66 hores
Electrotècnia 165 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Empresa i iniciativa emprenedora 66 hores
Síntesi 66 hores
Formació en centres de treball 350 hores

CONVALIDACIÓ MÒDULS PROFESSIONALS LOGSE I LOE

Crèdits LOGSE: Instal·lacions elèctriques d’enllaç i centres de transformació.
M.P LOE: Instal·lacions de distribució.
Crèdits LOGSE: Instal·lacions singulars en habitatges i edificis.
M.P LOE: Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.
Crèdits LOGSE: Instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis.
M.P LOE: Instal·lacions domòtiques
Crèdits LOGSE: Manteniment de màquines elèctriques.
M.P LOE: Màquines elèctriques.
Crèdits LOGSE: Electrotècnia
M.P LOE: Electrotècnia
Crèdits LOGSE: Instal·lacions elèctriques d’interior.
M.P LOE: Instal·lacions elèctriques interiors.
Crèdits LOGSE: Automatismes i quadres elèctrics
M.P LOE: Automatismes industrials.
Crèdits LOGSE: Administració, gestió i comercialització a la petita empresa
M.P LOE: Empresa i iniciativa emprenedora
Crèdits LOGSE: Síntesi
M.P LOE: Síntesi

Ús de cookies

Aquesta web fa servir cookies per a garantir una millor experiència a l’usuari. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les mencionades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, faci clic a l’enllaç per obtenir més informació.ACEPTAR