CFGS Administració i finances

CICLE LOE
DURADA: 2000 hores. (2 cursos acadèmics)
FAMÍLIA PROFESSIONAL: Administració

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL

Realitzar la gestió i control de recursos humans.
Realitzar el suport administratiu a les tasques de selecció, formació i desenvolupament de recursos.
Administrar els sistemes d’informació i arxiu en suport convencional i informàtic.
Utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
Determinar les necessitats financeres de l’empresa.
Gestionar la informació i contractació dels recursos financers.
Gestionar i controlar la tresoreria i el seu pressupost.
Administrar i gestionar amb autonomia les comunicacions de la direcció.
Elaborar documentació i presentacions professionals en diferents formats.
Preparar i presentar expedients i documentació jurídica i empresarial davant Organismes i Administracions Públiques.
Efectuar les activitats de suport administratiu de Recursos Humans.
Realitzar les activitats administratives de tresoreria.
Realitzar la gestió comptable i fiscal.

PLA D’ESTUDIS

Mòdul professional Mínim d’hores
Gestió i atenció al client  99 hores
Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99 hores
Procés integral de l’activitat comercial 231 hores
Recursos humans i responsabilitat corporativa 66 hores
Ofimàtica i procés de la informació 132 hores
Anglès 132 hores
Gestió de recursos humans 99 hores
Gestió financera 132 hores
Comptabilitat i Fiscalitat 165 hores
Gestió logística i comercial 99 hores
Simulació empresarial 99 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Projecte d’administració i finances 33 hores
Protocol empresarial 132 hores
Organització d’esdeveniments empresarials 33 hores
Formació en centres de treball 350 hores

CONVALIDACIÓ MÒDULS PROFESSIONALS LOGSE I LOE

Crèdits LOGSE: Administració pública
MP LOE: Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Crèdits LOGSE: Tractament automàtic de la informació. Aplicacions ofimàtiques avançades
MP LOE: Ofimàtica i procés de la informació
Crèdits LOGSE: Recursos humans
MP LOE: Gestió de recursos humans
Crèdits LOGSE: Gestió financera
MP LOE: Gestió financera
Crèdits LOGSE: Tractament comptable de la informació. Comptabilitat superior i Fiscalitat
MP LOE: Comptabilitat i Fiscalitat
Crèdits LOGSE: Gestió de proveïment
MP LOE: Gestió logística i comercial
Crèdits LOGSE: Projecte empresarial
MP LOE: Simulació empresarial
Crèdits LOGSE: Formació en centres de treball
MP LOE: Formació en centres de treball

 

Ús de cookies

Aquesta web fa servir cookies per a garantir una millor experiència a l’usuari. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les mencionades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, faci clic a l’enllaç per obtenir més informació.ACEPTAR