CFGS Màrqueting i Publicitat

CICLE LOE
DURADA: 2000 hores. (2 cursos acadèmics)
FAMÍLIA PROFESSIONAL: Comerç i Màrqueting

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d’aquest títol consisteix en definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar i publicitar els productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publi-promocionals necessaris.

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL

Preparar la informació i instruments necessaris per la investigació de mercats .
Organitzar i controlar l’activitat dels enquestadors.
Realitzar enquestes i/o entrevistes utilitzant les tècniques i procediments establerts
Col•laborar en l’anàlisi i l’obtenció de conclusions a partir de la investigació de mercats
Assistir en la definició i seguiment de les polítiques i el pla de màrqueting
Gestionar el llançament i implantació de productes i serveis en el mercat
Organitzar i gestionar esdeveniments de màrqueting i comunicació, seguint el protocol i els criteris establerts.
Assistir en l’organització i seguiment del pla de mitjans i suports establerts
Elaborar i difondre en diferents suports, materials, senzills i autoditables, publipromocionals i informatius.
Executar les accions del servei d’atenció al client/consumidor/usuari.
Gestionar les queixes i reclamacions del client/consumidor/usuari
Gestionar l’activitat econòmica i financera del transport per carretera

PLA D’ESTUDIS

Mòdul professional

 Hores
Llançament de productes i serveis

165

Atenció al client, consumidor i usuari

132

Disseny i elaboració de material de comunicació

132

Gestió econòmica i financera de l’empresa

132

Investigació comercial

132

Treball de camp en la investigació comercial

66

Màrqueting digital

132

Mitjans i suports de comunicació

99

Polítiques de màrqueting

165

Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting

165

Anglès

132

Formació i orientació laboral.

99

Projecte de màrqueting i publicitat

99

Formació en centres de treball.

350

 

CONVALIDACIÓ MÒDULS PROFESSIONALS LOGSE I LOE

Crèdits LOGSE: Polítiques de màrqueting

MP LOE: Polítiques de màrqueting
Crèdits LOGSE: Llengua estrangera

MP LOE: Anglès

Crèdits LOGSE: Formació en Centres de Treball

MP LOE: Formació en Centres de Treball

Ús de cookies

Aquesta web fa servir cookies per a garantir una millor experiència a l’usuari. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les mencionades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, faci clic a l’enllaç per obtenir més informació.ACEPTAR