Projecte educatiu

PROJECTE EDUCATIU MARC

LA SALLE CATALUNYA

Projecte Educatiu Marc La Salle Catalunya.

Definició i Introducció

Projecte Educatiu comú a tota la xarxa de centres. Partint del Caràcter Propi, defineix els valors, objectius i prioritats d’actuació generals, els principis bàsics per al desenvolupament curricular, les opcions preferents  i el tractament transversal de l’educació en la fe, els valors i en el lleure.

Inclou també els projectes i plans comuns a la xarxa sobre l’atenció a la diversitat de l’alumnat; l’acció tutorial;  el pla de convivència; el projecte lingüístic; el projecte de pastoral; el pla de convivència, el pla de formació, el projecte de qualitat  i les concrecions curriculars.

A partir de les línies generals definides en aquest Projecte Educatiu Marc i en cadascun dels documents Marcs elaborats des de La Salle Catalunya, cada centre de la xarxa completarà i concretarà  el seu propi Projecte Educatiu amb els documents que en formen part, tenint en compte les característiques de l’entorn social, cultural i sociolingüístic concrets.

QUI SOM?

IDENTITAT DELS CENTRES EDUCATIUS LA SALLE CATALUNYA.

Caràcter Propi: Centre cristià (C.P. Apt. 1.1) Centre La Salle (C.P. Apt.1.2) Prepara per a  la vida (C.P. Introducció)

Els nostres Centres  fonamenten la seva identitat i la seva missió educativa en la concepció cristiana de la persona i del món. L’escola lasal·liana busca conjugar l’esforç del progrés cultural i humà amb l’anunci de l’Evangeli, on fonamenta els valors que s’hi viuen.

L’origen dels Centres La Salle el trobem a la França del segle XVII on Sant Joan Baptista de la Salle, veient la situació d’abandó dels “fills dels artesans i dels pobres”, va crear escoles al servei de tothom, atenent les necessitats de les persones, especialment els pobres  i necessitats, mitjançant el lliurament generós dels seus educadors/es.

Els Centres La Salle instrueixen i eduquen per tal que cada alumne/a surti de l’escola dotat de tot allò que li cal per a viure com a persona. Així es vol que cada alumne/a aprengui a conèixer, aprengui a fer, aprengui a viure en societat  i aprengui a ser.

QUÈ FEM?

OBJECTIUS MISSIÓ.

Caràcter Propi: Servei a la infància i a la joventut (C.P. Introducció) Servei a la societat (C.P. Introducció) Preparar per a la vida (C.P. Introducció) Educació en la fe (C.P. Apt. 3)

La nostra MISSIÓ és l’educació humana i cristiana dels infants i joves, especialment dels més necessitats, entesa com una acció desvetlladora de les seves capacitats i potencialitats i com un servei a la societat o “servei d’interès social”.

La Pedagogia de La Salle compromet de manera activa tots els membres de la Comunitat Educativa amb voluntat de treballar en Xarxa amb els altres Centres de Catalunya i del món. El seu valor essencial és la persona de l’alumne/a en el seu vessant individual i social, ja que és el centre de l’acció educativa com a acompanyament i creiexement d’un projecte de formació integral, d’iniciació i maduració humana i cristiana. Aquest projecte es desenvolupa en diversos nivells, atenent la situació de cada persona.

Els Centres de La Salle instrueixen i eduquen  per a la vida per tal que cada alumne surti de l’escola dotat de tot allò que li calgui per a viure com a persona i com a ciutadà.

La Salle Catalunya vol dur a bon terme una tasca evangelitzadora, com a Escola Catòlica, que busca la creació d’un ambient escolar animat per l’esperit  evangèlic de treball i amor, que facilita un diàleg intercultural i intereligiós, que conrea l’educació ètica en la triple dimensió personal, comunitària i social, i que promou l’experiència de la vivència d’una comunitat cristiana facilitadora dels valors lasal·lians de la fe, la fraternitat i el servei.

PER QUÈ HO FEM?

VALORS.  PRIORITATS D’ACTUACIÓ.  VISIÓ.

Caràcter Propi: Proposta d’educació en valors. Servei de la persona (C.P. Apt. 2.1) Proposta de valors (C.P. Apt. 2.2) Comunitat cristiana (C.P. Apt. 3.6)

Els educadors lasal·lians es consideren mediadors entre l’alumne/a i l’aprenentatge. Treballen per a desenvolupar les competències  bàsiques de la persona que li permetin integrar-se en la societat, tot aprenent uns coneixements, desenvolupant un seguit de procediments i vivint una sèrie d’actituds.

Malden perquè els alumnes adoptin una actitud crítica, positiva, lliure i decidida davant del món, a partir d’uns valors que creuen necessaris per a tota persona. Per assolir aquest objectiu es treballen preferentment els valors de la responsabilitat, la creativitat, la justícia,  la convivència, la interioritat i la transcendència.

Aquests valors els viuen segons l’estil que ens proposa Jesús de Natzaret en l’Evangeli. Per tant, l’escola és un marc idoni per compartir entre tots la vivència de la nostra fe i contrastar amb els alumnes d’altres confessions la manera de viure-la.  L’escola ha de ser una comunitat cristiana oberta al diàleg intereligiós.

PER A QUI HO FEM?          

VALORS. PRIORITATS D’ACTUACIÓ. VISIÓ.

Caràcter Propi: Comunitat educativa (C.P. Apt. 5) Servei a la societat (C.P. Apt. 1.3) Adaptació al propi entorn (C.P. Apt. 7)

La Comunitat Educativa és l’element dinàmic dels Centres La Salle, on l’estil fratern en les relacions és un segell tradicional d’identitat lasal·liana. Així, cada alumne assumeix amb responsabilitat el protagonisme del ple desenvolupament de les seves capacitats; cada educador és el primer responsable de la qualitat dels processos pedagògics, de la seva formació permanent i del resultat de l’educació del seu alumnat; les persones que desenvolupen tasques d’administració i serveis també tenen la missió d’educar els nens i els joves i, finalment, les famílies, com a primers educadors dels seus fills s’impliquen en el Projecte Educatiu del Centre La Salle.

L’Escola La Salle exerceix la seva acció educativa inserida en la realitat i cultura del lloc on s’ubica. S’ofereix com a alternativa educativa, respectuosa de les conviccions; expressa el seu compromís per la integració social de les persones de diferents cultures i religions que acudeixen a les seves aules. Accepta el règim de concerts educatius per a afavorir l’accés de tots els alumnes a un servei d’interès públic com és l’educació de les persones.

La nostra escola, en permanent diàleg amb les famílies, està atenta als nous contextos, així com a les demandes i exigències de la societat. La interacció amb l’entorn ens porta a ser un lloc de promoció humana, social, cultural i religiosa, tant en la comunitat local com en llocs més llunyans, col·laborant amb les entitats en aquelles accions que tendeixen a promoure el bé social.

COM HO FEM?     

 PRINCIPIS BÀSICS PER AL DESENVOLUPAMENT CURRICULAR.

Caràcter Propi: Estil pedagògic (C.P. Apt. 4) Participació en la gestió (C.P. Apt. 6) Procés d’educació en la fe (C.P. Apt. 3) Serveis a la xarxa de centres.

La nostra metodologia està centrada en l’alumnat i es regeix per criteris que cerquen la qualitat educativa, la resposta a les seves necessitats, el rigor científic, el treball cooperatiu, l’autonomia responsable i la sintonia amb els avenços tecnològics i didàctics més eficaços.

L’educació s’orienta vers el desenvolupament de les peculiaritats de cada persona, respectant els seus ritmes i capacitats i oferint a cadascú les oportunitats per al seu complet desenvolupament.

L’Escola La Salle s’organitza sota el criteri de responsabilitat compartida, de subsidiarietat i de representativitat, d’acord amb la legislació vigent, perquè es té la convicció que l’aportació de cadascú facilita el creixement personal i l’enriquiment comú. També, les aportacions que cadascú realitza a aquest Projecte Educatiu asseguren que sigui consensuat i dotat del dinamisme de la seva contínua revisió i actualització.

Les Escoles de La Salle constitueixen una veritable xarxa de centres on la cooperació i la sinèrgia grupals, l’economia de recursos,  els programes consensuats i l’experimentació de les innovacions pedagògiques, són una realitat constant i il·lusionant.

Els àmbits de la missió educativa, la comunitat educativa, la comunicació, la qualitat, l’administració i les relacions laborals són actius que fan de la nostra xarxa una institució eficaç i en constant adaptació als temps.

Propers esdeveniments
  Calendari
  gener 2021
  dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
  « des   feb »
       1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Ús de cookies

  Aquesta web fa servir cookies per a garantir una millor experiència a l’usuari. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les mencionades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, faci clic a l’enllaç per obtenir més informació.ACEPTAR